Club van 100

De Club van 100 bestaat uit mensen die een vrijwillige aanzienlijke donatie(‘s) hebben gedaan.

Waar is het voor

De Club van 100 is opgericht vlak nadat de Nieuw Hoorn in ons midden is gekomen en is bedoeld voor groepsactiviteiten en voor die zaken waar, normaliter gesproken, geen geld voor beschikbaar is. Is er, naar beoordeling van de leden van de Club van 100, geen geschikt doel voor de zeeverkenners voor handen, dan wordt er naar de Nieuw Hoorn gekeken. Criteria is ook hier weer waar normaliter geen geld voor beschikbaar is.

Er wordt een naamplaatje geplaatst op het bord van de Club van 100. Dit bord heeft een prominente plaatst gekregen aan boord van de Nieuw Hoorn. Indien je lid wilt worden neem dan eerst contact op met de penningmeester, Marieke

Als je besluit lid te worden van de Club van 100 kun je het geld voor het eerste kalenderjaar ad €  100,00 of het totaalbedrag ad € 325,00 overmaken naar giro 262961 te name van Jan Pieterszoon Coengroep Zeeverkenners o.v.v. Club van 100. Bij betaling per kalenderjaar zal je vanaf het 2e kalenderjaar, jaarlijks een factuur ontvangen.

Inleg
  • 1e kalenderjaar € 100,00 te voldoen na aanmelding,
  • 2e t/m 10e kalenderjaar €  25,00.
  • Na betaling van het 10e kalenderjaar ben je erelid voor eeuwig!
  • Het totaalbedrag van € 325,00 kan ook in een keer worden voldaan en wordt dan
  • €  100,00 + 9 x € 25,00 = € 325,00