Het is weer zover. De grote clubactie start zaterdag 24 september.
Zoals jullie weten is de grote clubactie een actie waarbij je loten
verkoopt voor onze vereniging Jan Pieterszoon coengroep. Een lot
kost 3 euro en hiervan gaat 2,40 euro naar de clubkas toe. Van dit
geld kunnen we leuke extra dingen doen of kopen.
Via deze brief willen we vragen of je zoveel mogelijk loten wilt
verkopen. We kunnen ons voorstellen dat niet iedereen het
verkopen van loten even leuk vind, maar deze sponsoractie zorgt er
wel voor dat we de contributie kosten laag kunnen houden. Waarbij
er wel ruimte blijft om leuke activiteiten te ondernemen. Je kunt met
de loten leuke prijzen willen en je steunt onze clubkas.
Het is dit jaar mogelijk om loten via je eigen QR code te verkopen. Je
persoonlijke QR code staat op je verkoopboekje en in een verstuurde
mail.
Voor 29 oktober moet iedereen zijn boekje met minimaal 5 loten
inleveren bij Famke of leiding.
Alvast bedankt en laten we samen streven naar een mooi bedrag!